บริษัท มัลติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0515547000090

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2547

เงินทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท

ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ก่อสร้างอาคาร รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท

ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ฯลฯ


จำนวนพนักงาน 15 คน